Bilgi ve İletişim Hattı 0332 265 35 43
Makaleler

WISC-R ZEKA TESTİ

WISC-R ZEKA TESTİ

WISC-R Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygulanan bireysel bir testtir. Bu test çocuğun performansına göre 1-3 saat sürmektedir ve yalnızca eğitimini almış psikologlar tarafından uygulanabilmektedir. Çocuğun gelişimini 5 alanda değerlendirme olanağını sağlaması açısından özel bir öneme sahiptir.

Bu 5 alan:

Çocuğunuzun zeka düzeyi,

Özel öğrenme güçlüğünün olup olmadığı,

Dikkat eksikliği ve/ya hiperaktivite bozukluğunun bulunup bulunmadığı,

Herhangi bir psikopatolojik probleme sahip olup olmadığı ve

Nörolojik problem ihtimali hakkında detaylı bilgi sunar.

Ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan WISC–R zeka testi sonuçlarıyla çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak daha etkili önlemler alabilir ve olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olabilirsiniz.

Test, sözel zeka ve performans zeka olmak üzere iki bölümden, her iki bölüm de birbirlerinden farklı alt bölüm ve ölçeklerden oluşmaktadır. WISC-R zekayı çeşitli boyutlardan meydana gelmiş bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Ölçekteki her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Her alt testin soruları yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.

Sözel Zeka Bölümü
1- Genel Bilgi: Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
2- Benzerlikler: Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3- Aritmetik: Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
4- Sözcük Dağarcığı: Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5- Yargılama: Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi: Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

Performans Zeka Bölümü
1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel–hareketsel–mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça–bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür-zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.

*Sayı dizisi ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

Hızlı İletişim
Numaranızı Bırakın,
Sizi Arayalım
Gizle