Bilgi ve İletişim Hattı 0332 265 35 43

Terapi ve Eğitimler

UYUM BOZUCU ŞEMALAR

Young tarafından kişilik bozukluğu olan bireylerde 18 erken dönem uyum bozucu şema belirlenmiştir (1990; Young ve ark.,2003). Bu şemalar:

Güvensizlik ve Kötüye Kullanım,

Duygusal Yoksunluk,

Kusurluluk ve Utanç,

Sosyal İzolasyon ve Yabancılaşma,

Duygusal Bastırma,

Bağımlılık ve Yetersizlik,

Zarar görme ve Dayanıksızlık,

İç içe geçme ve İstikrarsızlık,

Boyun Eğme,

Başarısızlık,

Ayrıcalıklılık,

Yetersiz Özdenetim,

Kendini Feda Etme,

Yüksek Standartlar,

Karamsarlık,

Cezalandırıcılık,

Onay ve Takdir Arama

Hızlı İletişim
Numaranızı Bırakın,
Sizi Arayalım
Gizle