Bilgi ve İletişim Hattı 0332 265 35 43
Makaleler

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ

Okul Öncesi Dönemde Görülen Belirtiler

1. Dil Gelişimi Alanında Görülen Belirtiler:

 • Kelimeleri doğru telaffuz etmede güçlük
 • Kelime dağarcığının yetersiz olması ve zayıf gelişmesi
 • Bir şey anlatırken çok zorlanma, az konuşma
 • Zayıf kavram gelişimi (Büyük-küçük, ince-kalın, üst-alt, iç-dış, önce-sonra gibi kavramları öğrenememe, karıştırma)
 • Nesneleri adlandırmada güçlük
 • Sözcükleri hatırlamakta güçlük
 • Okunuşu benzer olan kelimeleri karıştırma
 • Harf-ses ilişkisini öğrenmede güçlük

2. Motor Beceriler Alanında Görülen Belirtiler:

 • Çizmeye veya boyamaya karşı isteksizlik
 • Düğme ilikleyememe
 • Makas kullanamama
 • Çatal-kaşık kullanmada güçlük
 • Ayakkabı bağlamayı öğrenememe
 • Kalemi yanlış tutma
 • Geometrik şekilleri düzgün çizememe

3. Dikkat Becerileri Alanında Görülen Belirtiler:

 • Görsel ya da işitsel odaklanma ve ayrımlaştırma yapmayı gereken faaliyetlerde başarısızlık
 • Aşırı hareketlilik
 • Başladığı bir etkinliği tamamlamada güçlüki

4.Algısal Özellikler:

 • Benzerlik-farklılık kavramlarını karıştırma
 • Sözel yönergeleri anlamakta güçlük
 • Sınıflandırma, sıralama, gruplandırma becerisinde zayıflık
 • Yönleri karıştırmak
 • Mekânı kullanmakta zorluk

5.Diğer Alanlarda Görülen Bazı Özellikler:

 • Renk, sayı, yön, harf gibi kavramları öğrenmede güçlük
 • Sıralama gerektiren durumlarda zorlanma (zaman, olay sıralamaları)
 • Yaşıtlarıyla iletişimde zayıflık
 • Gecikmiş el dominansı

İlköğretim Döneminde Görülen Belirtiler

1. Akademik Başarı: Birçok alanda zeki görünmelerine karşın akademik açıdan başarısızlık yaşarlar. Başarı durumu değişkendir, bazı derslerde başarısı normal/normalüstü iken, bazı derslerde düşüktür.

2. Okuma Yazma Becerisi: Okuma bozukluğu ile giden türde çocuklar 1. sınıfta okumayı öğrenmede zorlanırlar ve gecikirler. Diğer sınıflarda ise okumaları hız ve nitelik açısından yaşıtlarından geridir. Bazı harflerin seslerini öğrenemez, harfin şekli ile sesini birleştiremez, kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır, sınıf düzeyinde bir metini okuduğunda anlamakta zorlanır, genelde başkasının okuduklarını daha iyi anlar.

1. sınıfta yazmayı öğrenmede zorlanırlar ve gecikirler. Bazı harf, sayı ve kelimeleri ters yazar ya da karıştırırlar. “Çok” yerine “koç”, “ev” yerine “ve”, “soba” yerine “sopa”, b-d, m-n, ı-i, 2-5, d-t, ğ-g gibi. Yazarken bazı harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece ekler, sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar, küçük-büyük harf, noktalama, hece bölme hataları, yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya bölerek yazarlar. Yaşıtlarına oranla el yazıları okunaksız ve çirkindir, yavaş yazarlar, tahtadaki yazıyı defterine geçirirken ya da öğretmenin okuduğunu defterine yazarken zorlanırlar.

3. Aritmetik Beceriler: Sayı ve matematik sembollerini öğrenmede güçlük çekerler. Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanır, karıştırırlar. Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu öğrenmekte geri kalırlar. Dört işlemi yaparken oldukça yavaştırlar. Problemi çözüme götürecek işleme karar veremezler, yaşına uygun seviyedeki matematik problemlerini yaparken otomatik olarak tepki vermekte zorlanırlar.

4. Oryantasyon (Yönelim) Becerileri: Sağ-sol, doğu-batı, kuzey-güney kavramlarını öğrenmede zorlanırlar. Zamana ilişkin kavramları (dün-bugün, önce-sonra, gün, ay, yıl, mevsim gibi) karıştırırlar. Hangi aydayız denilince salı, hangi mevsimdeyiz denilince şubat diyebilirler.

5. Saat Çizim ve Saati Öğrenebilme Becerisi: Çocuğun çizdiği saat, yuvarlak çizimi, sayıların zeminin içine yerleşmesi, sayı sıralaması açısından değerlendirilir. Özgül öğrenme bozukluğu olan çocuklar yuvarlak çizerken zorlanırlar. Genellikle sayıları aralıklı olarak doğru şekilde değil belli bir bölgeye sıkıştırılmış olarak çizerler. Saati öğrenmekte de zorlanırlar.

6. Sıralama Becerileri: Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile aradan sorulduğunda (cumadan önce hangi gün gelir, marttan sonra hangi ay gelir, haftanın dördüncü günü hangisidir gibi) yanıtlamakta zorluk çeker ya da yanlış yanıtlarlar.

7. Sosyal-Duygusal Belirtiler: Yaşıtlarına göre daha çocuksudurlar. Akıllarına geleni düşünmeden yapabilirler. Eleştiri toleransları düşüktür, eleştirildiklerinde aşırı tepki gösterebilirler. Yaşıtlarıyla arkadaşlık ilişkisi kurmakta ve sürdürmekte zorlanırlar. Hayallere dalarlar, dalgındırlar. Öğrenilmiş çaresizlik, benlik saygısında düşüklük gözlenir.

8. Motor Beceriler: Top yakalama, ip atlama, ayakkabı bağlama gibi işlerde yaşıtlarına oranla becerileri düşüktür. Sakarlık vardır, sık sık düşer, yaralanır, istemeden bir şeyler kırarlar.

9. Çalışma Alışkanlığı Edinme Becerisi: Ev ödevlerini genellikle eksik alırlar ya da hiç almazlar. Yavaş ve verimsiz bir şekilde ödev yaparlar. Ders çalışırken çeşitli sebeplerle sık sık ara verir, çabuk sıkılırlar. Başarılı olamadığı zamanda hevesleri çok çabuk kırılır, çalışmayı hemen bırakırlar.

10. Lateralleşme: El-ayak-göz açısından sağ veya sol taraftan hangisini kullanmayı tercih ettiği önemlidir. Özgül öğrenme bozukluğunun özellikle okuma bozukluğu ile giden türünde daha çok el-göz lateralleşmesi vardır yani el ile sağ kullanırken göz ile ilgili etkinliklerde sol tarafın kullanılması veya tam tersi olmaktadır.

Özgül öğrenme bozukluğu olan çocuklarda sözü edilen bu belirtilerin hepsinin bulunması gerekmez. Her çocuğun kendine özgü bir profili vardır.

Hızlı İletişim
Numaranızı Bırakın,
Sizi Arayalım
Gizle