Bilgi ve İletişim Hattı 0332 265 35 43

Terapi ve Eğitimler

PLAY ATTENTİON HAKKINDA SORULAR-CEVAPLAR

Akademik Geribildirim

Play Attention eğitim sistemi, akademik geribildirimi(edufeedback) kullandığı için çok güçlüdür. Akademik geribildirim, geribildirim teknolojisi ile kanıtlanmış eğitim metodolojisinin ve davranış şekillendirme tekniklerinin bütünleşmiş halidir.

Diğer bir ifadeyle, akademik geribildirim, Play Attention öğrencilerine, bilişsel beceriler geliştirmek ve davranışlarını şekillendirmek için video oyunlarını yalnızca dikkatleriyle kontrol etmelerini sağlayarak, dikkatlerini gerçek zamanda görmeleri sağlar. Ayrıca akademik geribildirim, öğrencilerin dikkat ve davranış arasında direkt bir bağ olduğunu görmelerini sağlar. Örneğin, kıpırdanma, dikkati azalttığı için Play Attention oyunlarının durmasına sebep olur.

Alıştırma Yapmak Mükemmeli Getirir

Odaklanmayı artırmak için kişi odaklanma becerileri üzerine alıştırma yapmalıdır. İşte ve okulda performansı artırmak için kişi gerekli bilişsel beceriler üzerine alıştırma yapmak zorundadır. Tekrar ve tutarlılık sayesinde kişi uzmanlık ve kalıcılık kazanır. Bu akademik geribildirimin temelidir.

Akademik ve profesyonel başarı, ağırlıkla, iyi dikkat, görsel takip, görev zamanı, kısa süreli hafıza sıralaması ve ayrımcı işleme dayanır. Bu beceriler olmadan, okuduğunu anlamadan basit bir şeyi hatırlamaya kadar her şey çok zor olur. Bu yüzden, yeterliliği artırmak ve bu becerilerin transferini sağlamak için bu beceriler isteğe bağlı olarak uygulanabilecek seviyeye gelene kadar tekrar edici alıştırma yağmak gerekir. Akademik geribildirim, kullanıcının alıştırma yapmasını ve gerçek zamanda odaklanmalarını geliştirmede ne kadar ilerlediklerini görmelerini sağlar.

Akademik Geribildirim Neden Video Formatı Kullanır?

Dikkat sorunu yaşayan çocuklar ve yetişkinler, video oyunlarını kolayca oynayabilirler. Bunun sebebi, bu oyunlar çok aşırı derecede duyular için uyarıcı doludur. Maalesef, bu oyunlar eğlenceli olmasına rağmen dikkat ile ilgili bir şey öğretmez hatta dikkat dağınıklılığını pekiştirir.

Dikkati toplama, öğrenme ve odaklanma için çok önemlidir. Sınıflar, evler ve iş yerleri o kadar duyuları uyarıcı ortamlar oluşturmaz bu yüzden oyunlarla yarışamaz. Dinleme, okuma ve yazma birçok kişi için yeterince uyarıcı etkinlikler değildir.

Play Attention, odaklanmaya yardımcı olmak için işitsel ve görsel öğeler taşıyan düşük uyaranlı video formatında video oyunları sunar. Sonuçlara ulaşılabilmesi için davranışlar ve hareketler, koç tarafından izlenir.

Zayıf Dikkat Öğrenmeyi Zorlaştırır

Nasıl öğrendiğimizi aşağıdaki tablo gösterir.

Öğretmen

Öğrenme yöntemi, içerik ve öğrenme malzemelerinin organizasyonunu da içeren bir kısım davranış serileridir. Neyin nasıl öğrenildiğini, öğretmen ve öğrencinin özelliklerini ve öğrenme ortamını da kapsar. Örneklerden bazıları: hazırlayıcı etkinlikler, bilgisayar üzerinden eğitim, yönergelerin tekrarı, örnek verme vb.

Öğrenci/Öğrenen

Öğrencinin özellikleri şunları içerir: bütün var olan bilgileri, bilişötesi becerileri, hafıza becerileri ve zorlandığı alanlar.

Öğrenme Süreci

Öğrenme süreci, sağlanan verileri alabilmesi için öğrencinin mümkün olduğu kadar çok ve sırasıyla öğretim yöntemlerine dikkat etmesini gerektirir. Eğer bu gerçekleşirse, öğrencinin önceki bilgisini yenisiyle bütünleştirip organize etmesine sebep olan bilgilerin bilişsel işlemlenmesi gerçekleşir. Dikkat sorunu yaşayan bir kişi genelde öğrenme için gerekli başka becerilerde de zorluk yaşamaktadır yani tek sorun dikkat değildir. Zayıf dikkat, bilginin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya transferini engeller. Sonuç, unutkanlıktır.

Bilişsel Sonuçlar

Bilişsel sonuçlar, öğrencinin bilgi veya bilgiyi alma, prosedürler ve stratejileri içeren hafıza sistemindeki değişimlerdir. Bu bilgiyi anlamayı içerir. Bunu, çarpım tablosundaki işlemleri ezberlemekle karşılaştırın. Bu, öğrenci sınıf çalışmalarına dikkatini veremediği zaman çok zor olmaktadır.

Sonuç Performansı

Sonuç performansı, becerileri hatırlamayı ve becerilerin yeni görevlere transferini içeren kullanıcının gerçek performansı ya da davranışsal değişimleridir. Bunu, çarpım tablosunu markette kullanmayla karşılaştırın. Dikkatinizi veremiyorsanız bunu yapmak çok zordur.

Akademik geribildirim, dikkati bir zorluk haline getiren az gelişmiş sinirsel ağları geliştiren bir yöntem sağlayarak öğrenme sürecini, bilişsel sonuçları ve sonuç performansını güçlendirir. Bu, daha iyi akademik ve iş performansını, sosyal performansı ve daha iyi özgüveni getirir.

DEHB'li Çocuklar için Öğrenme Zordur

Dikkat problemleri nadiren tek başına gerçekleşir . Dikkat zayıf olduğunda, öğrenciler genelde diğer becerilerde de zayıftır. Bu beceriler şunlardır:

• Görev Zamanı

Bir görevi verilen zaman diliminde başlayıp bitirebilme becerisidir. Ev ödevi bunun iyi bir örneğidir.

• Görsel Takip

Dikkati vererek hareket eden bir nesneyi takip edebilme becerisidir. Toplantıda patronu izlemek bunun iyi bir örneğidir.

• Kısa Süreli Hafıza

Kısa süreli hafıza, bize, kısa bir süre içinde görevler yapmamıza, çok basamaklı yönergeleri almamıza ve isimleri hatırlamamıza yardım eder.

• Ayrımcı İşlem

Dikkat dağıtıcıları önemsemeyip öğretmene odaklanabilme becerisidir. Bu beceriyi artırmak, evde, işte ve okuldaki dikkat dağıtıcıların etkisini azaltır.

Play Attention, performansı bu beceri alanlarında artırmak, davranışı geliştirmek ve dikkati artırmak için akademik geribildirimi kullanır.

Play Attention ve Bilişsel Eğitim Psikolojisi

Şimdi biliyoruz ki beyin nöral ağlar aracılığıyla farklı parçalarıyla iletişim kurar. Bunu, bilgisayarınızın internet aracılığı ile başka bilgisayarlara bağlı olması gibi düşünebilirsiniz. Ne var ki tel kablolar yerine beynimizde kablolama, hücreler tarafından yapılır. Bu kablolama, beynin çalışmasını sağlar. Diğer bütün şeylerle birlikte bu sinirsel ağlar görmemizi, duymamızı, düşünmemizi ve iletişim kurmamızı sağlar.

Dikkat Bir Beceridir

Dikkat, beyin hücrelerinin ve bunların kurduğu ağların uyum içinde senkronize bir şekilde çalışması olarak düşünülebilir. Yani dikkat bir orkestranın şefi gibidir. Northwestern Üniversitesi araştırmacılarından Yee Joon Kim'e göre her bireysel müzisyen kendi tonlarını çalıyor ancak şef orkestranın karşısına geçtikten sonra birlikte çalmaya başlıyorlar, buradaki her müzisyen beyindeki bir sinir hücresini ifade ediyor.

Psikoloji profesörü Satoru Suzuki'ye göre dikkat sadece nöronları senkronize etmiyor ayrıca daha net bir şekilde çalışmalarını sağlıyor. Dikkat, bu bütün nöronlarla birlikte koordinasyon sağlıyor böylece çevredeki değişimleri daha net takip ediyor.

DEHB'li bireylerde eksik olan dikkati kontrol etme becerisidir. Onların şefi, orkestrayı yönetmekte biraz zorlanıyor.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB, birçok şeyin yanlış isimlendirilmesidir. DEHB'li bireylerin gerçekte dikkati eksik değildir . DEHB'li bireylerin eksikliği dikkat üzerindeki kontroldür. Bu, onların dikkatinin birçok uyarana dağılmasına sebep olur. Diğer bir ifadeyle, onların orkestra şefleri, orkestralarını yönetmekte zorlanırlar.

Play Attention Nasıl Çalışır

Play Attention'ın nasıl çalıştığını anlamak için öğrenme süreci sırasında sinirsel ağların nasıl kurulduğunu anlamak önemlidir.

Güncel araştırmalar açıkça göstermektedir ki beynimiz öğrenme ve çevremizden dolayı sürekli değişmektedir. Bu sürece nöroplastisite denir. Basitçe ifadeyle, yeni bir şey öğrendiğimizde beynimiz değişir. Beyin öyle muhteşem bir araçtır ki tam olarak çalışmadığı zaman telefi etme becerisine sahiptir.

Play Attention öğrencileri gerçekte dikkati kontrol eden şefi kontrol etmek için eğitim alır. Beyin, ona yönerge verdiğimiz zaman değişir. Bu, okul öncesinden üniversite sonrasına kadar bütün eğitim süreçlerinin temelidir. Şimdiye kadar, dikkat öğretilmesi imkansız bir şeydi çünkü bir kalem gibi somut değildi. Play Attention öğrencileri ekrandaki karakterleri sadece dikkatleriyle kontrol ederek gerçek zamanda dikkatlerini görebilirler. Şimdi, dikkat somut ve kontrol edilebilir bir şey.

Alıştırma Mükemmeli Getirir

Dikkat becerilerini tam olarak öğrenmenin tek yolu atletlerin yaptığı gibi tekrar tekrar alıştırma yapmaktır. Eğer futbol oynuyorsak, mükemmel şut için şut çalışmasını defalarca yaparız. Basket şutlarını da aynı şekilde yaparız.

Play Attention, öğrencilere dikkat üzerinde ustalaşana kadar alıştırma yapma olanağı tanır. Play Attention, ayrıca, dikkat sorunlarından dolayı sahip olamadıkları becerileri öğretir. Ayrıca, Play Attention'da, organizasyon sorunları, görev bitirme, dikkat dağıtıcıları önemsememe, öğretmeni izleme ve hafıza da ele alınır.

Beyin, ciddi seviyede dikkat sorunları olsa da dikkat becerilerini geliştirebilir ve bunu herhangi diğer bir beceriyi öğrendiği gibi öğrenebilir. Ancak bu, zaman, alıştırma ve tutarlılık gerektirir.

Play Attention, dikkat etmeyi ve daha fazlasını öğrenmeniz için gerekli araçları sunar.

Okulda programı kullanmak için ekstra personel gerekli midir? Diğer okullar nasıl kullanıyorlar?

Play Attention koçu olmayı öğrenmek çok kolaydır. Her okul kendi personelinin durumuna göre programı farklı kullanmaktadır. Şimdiye kadar okullar, özel eğitim öğretmenlerini, sınıf öğretmenlerini, öğretmen asistanlarını, rehber öğretmenleri, okul psikologlarını ve gönüllü velileri eğitti. Play attention Türkiye size kendi programınızı ayarlamanıza yardım eder. Daha fazla bilgi için 0506 5864454 ü arayın.

Yazılımı okulumuzun internet ağına koyabilir miyiz?

Evet. Yazılım ağa yüklenebilir ama lütfen her bilgisayar için ayrı kol cihazı ve arayüz kutusu gerekli olduğunu unutmayın.

Okul yılının başında mı başlamak zorundayız? Yaz tatili gelince ne olur?

Eğitimin okul yılının başında başlaması zorunlu değildir . Öğrenilen becerilerin yaz tatilinde akılda tutulmasından emin olacak şekilde erken başlanması tavsiye edilir. Birçok okul yaz dönemi için özel bir eğitim programı tavsiye eder. Eğer Play Attention, okul yıl sonunda satın alındıysa, yaz tatili koçların, programın kullanımında kendilerini geliştirmeleri için iyi bir fırsat olur.

Ebeveyn/öğretmen stratejileri için destekleyici materyaller var mı?

Ebeveyn/öğretmen stratejileri için Play Attention'de tam destekleyici materyaller bulunmaktadır. Ebeveyn ve öğretmenlerin Play Attention eğitimini desteklemeleri çok önemlidir.

Play Attention diğer video oyunlarından nasıl farklıdır?

Ebeveynler, çocuklarının video oyunlarında, dikkatlerini dağıtmadan saatlerce vakit geçirebildiklerini görürler. Bunun sebebi, oyunlarda kullanılan grafiklerin duyular için çok uyarıcı olmasıdır. Bu oyunlara, DEHB'li olanlar dahil her çocuk dikkatini verebilir. Ancak sınıftaki öğretmenin o oyunlarda olduğu kadar dikkat çekici ve uyarıcı olması mümkün değildir. Play Attention, video oyunlarında olduğu gibi el-göz koordinasyonu gerektirmemektedir. Play Attention, düşük uyaran gereken oyunlarını kullanıcının sadece dikkatini vererek oynayabilmesini sağlar. Oyunu gerçekte kontrol eden öğrencinin beyin dalgalarıdır. Öğrencinin zihni oyun kumandası ya da bilgisayar faresi olur. Oyunların etkileşimli yazılımı, dikkat seviyelerini kontrol etmeye yardım eden bir araçtır.

Play Attention oynamak için kaç yaşında olmak gerekir?

Play Attention, 5 yaştan yetişkin yaşa kadar kullanılmasını tavsiye eder. 5 yaştan küçük olanlar kullanabilir ancak sonuç almak daha uzun sürer.

Play Attention'ı kurmak ve kullanmak kolay mıdır?

Play Attention'ı kurmak 10 dakikadan daha az sürer. Play Attention' doğru kullanabilmeniz için sınırsız destek sunuyoruz.

Çocuğum Play Attention'ı kendi başına kullanabilir mi?

Evet, ancak maksimum yarar için gözetim altında kullanması tavsiye edilir.

Hangi sıklıkla ve ne kadar süreyle Play Attention'ı kullanmalıyız?

Öğrencinin, haftada minimum 2 maksimum 4 defa, 30-40 dakikalık oturumda Play Attention'ı kullanmasını tavsiye ederiz. 10 seneden fazladır elde ettiğimiz veriler, ortalama 40 oturumun kalıcı değişimler getirdiğini göstermektedir. Bu, öğrenciye göre değişiklik gösterebilir.

Eğitimi erken bırakırsam ne olur?

Gelişim gösterirsiniz ancak kalıcı beceri kazanımı için 40 oturum tavsiye edilir.

Play Attention koçu olmak için gerekli eğitim ne kadar sürer?

Genelde yazılımı kullanmayı ve etkili bir koç olmayı öğrenmek minimum 2 saat sürer. Sizin ve personelinizin ücretsiz eğitimi almanızı tavsiye ederiz. Eğitim, internet yada telefon üzerinden 90 dakika sürmektedir. Play Attention paketi içinde bir de elektronik kullanıcı kılavuzu bulunmaktadır.

Öğrenilmiş davranışlar eve ve okula transfer edilebiliyor mu?

Evet. Transfer, daha fazla görev zamanı, gelişmiş özgüven, gelişmiş dikkat ve odaklanma, daha iyi akademik performans, gelişmiş sosyal etkileşim, azalmış dürtüsel davranışlar ve daha iyi okuma-anlama becerisini içerir. Ayrıca, öğrencinin evde ödevlerini izleyen Dikkat Monitörü programını da sunuyoruz. Koç yardımı ve öğretmen-ebeveyn pekiştirenleri transferin gerçekleşmesini kolaylaştırır.

Play Attention'ı kimler kullanır?

Zeka puanı 65 ve üzeri olan, dikkat sorunu yaşayan çocuk ve yetişkinlerin kullanması tavsiye edilir.

Play Attention, gözleri çok yorar mı?

Hayır. Play Attention, beyin gücünü kullanır. Kol bandındaki sensörler, odaklanmayı ve bilişsel işlemleri gösteren beyin dalgalarını izler. Bu sensörler, kullanıcının sadece dikkatiyle ekran karakterlerini hareket ettirmesini sağlar.

Play Attention için hangi araştırmalar yapıldı?

Bu teknoloji, yaklaşık 25 senedir araştırılmakta ve kullanılmaktadır. Play Attention, NASA'nın astronotlara değişik durumlarla uyum sağlamalarını öğretmek için kullandığı teknolojiden ilham alınarak geliştirilmiştir. Son 4 senede müşterilerimize uygulanan anketlerde %91 memnuniyet tespit edilmiştir. Üniversitelerle araştırmalarımız devam etmektedir ve bir sonuç ortaya çıktığında bunları yayınlamaktayız. Ayrıca, Play Attention'nın eğitim kalitesine katkı sağladığından emin olmak için binlerce kullanıcı verisini izlemekteyiz.

Play Attention dayanıklı mıdır?

Evet. Play Attention, en yüksek üretim standartlarına göre üretilmektedir. Ancak, bir elektronik cihaz olduğu için cep telefonunuza nasıl kullanıyorsanız benzer titizlikle Play Attention'ı kullanmalısınız.

Hangi noktada programı kullanmayı bırakmalıyım?

Kalıcı değişimler için, kullanıcı programı en az 40 oturum kullanmalıdır. Koç, 40 - 60 oturumdan sonra öğrencinin programı bırakmasına karar verebilir. Kullanıcı, öğretilen becerilerde uzmanlığı daha önce gösterse de kalıcı değişimler 40-60 oturum arası gerçekleşir.

PLAY ATTENTİON VE NÖROGERİBİLDİRİM

Harry Potter ve Star Wars'taki Luke Skywalker gibi nesneleri zihninizle hareket ettirdiğinizi düşünün. Play Attention'la zihniniz bir oyun kumandası veya bilgisayar faresine dönüşürken, size gerekli beceri ve davranışları öğreten bilgisayar oyunları öğrenirsiniz. Eğlenceli oyunlarımız, önemli becerileri öğrenmeyi kolaylaştırır. Haftada 2-3 defa 30-45 dakikalık oturumlarla kalıcı gelişmeler kazanılabilir.

Play Attention, basit, kolay ve son derece etkili olan bir nörogeribildirim ürünüdür. Muhtemelen bizi, Good Morning America, NBC News, Woman's World programlarında ve daha birçok medya programında görmüşsünüzdür.

Play Attention'ın gelişmiş geribildirim teknolojisi, bizi dikkat eğitimi alanında öncü yapmıştır. Play Attention, sadece ABD'de 600'den fazla okulda kullanılıyor. Ayrıca dünya çapında binlerce ev, okul ve danışmanlık merkezlerinde kullanılmaktadır.

Nörogeribildirim Nedir?

Beynimiz milyarlarca hücreden oluşmaktadır. Hücrelerin hiçbiri tek başına bir şey yapamaz bu yüzden hücreler birbirleriyle iletişim sağlayarak ağlar kurar. Bu ağlar İnternet ağlarına benzemektedir, iletişim bir kısım kablolar üzerinden yapılır. Beyindeki kablolar, internet kablolarının aksine beyin hücrelerinden oluşmaktadır. İnternette olduğu gibi, beyin hücreleri, ağlar arası bilgi taşımak için küçük elektrik akımları kullanır.

Milyarlarca hücrenin aynı anda elektrik akımları oluşturması, radyo dalgalarına benzer dalgaların oluşmasına sebep olur. Nörogeribildirim, beyin dalgaları olarak ifade edilen bu elektriksel aktiviteyi ölçmek için elektroensefalograf (EEG) kullanır. Beyin dalgası bilgileri, bilgilerin grafik ya da video oyunu olarak gösterildiği bir ekrana gönderilir ve kullanıcıya beynindeki aktivite hakkında geribildirim verilir yani nöro geribildirim verilir.

Geribildirim kolay anlaşılır bir şeydir. Öğretmenlerimizden ve ebeveynlerimizden bir şeyi doğru yaptığımızda Aferin alırız. Bir yürüyüş bandına çıktığımızda, parmağımıza bir kablo takarak ekranda kalp ritmimizi görebiliriz. Bu bize geribildirim verir. Mesela kalp atışımız düşükse daha hızlı yürümemizi belirtir. Beynimizden geribildirim aldığımızda buna 'nöro' ya da 'Beyin' temelli geribildirim diyoruz.

Nörogeribildirim göstergeleri size ne zaman odaklandığınızı söyleyebilir. Ayrıca ne zaman yeterince dikkatinizi vermediğinizi de söyleyebilir.

Play Attention, EEG ve Nörogeribildirim

Klinik EEG'nin aksine, Play Attention, klinik olmayan ve EEG gibi değiştirilemeyen bir beyin enerjisi monitörü kullanır. BodyWave adı verilen kol cihazına yerleştirilmiş devrim niteliğinde bir beyin dalgası monitörü kullanıyoruz. Kol cihazı, dikkati ve bilişsel işlemleri belirten beyin sinyallerini izler. Herhangi bir jel veya başka bir şey gerektirmez.

Tipik bir klinik nörogeribildirim oturumunda, iletken jel kullanılarak kafaya yapıştırılan elektrotlar vardır . EEG'ye bağlı bu elektrot kabloları beyin sinyallerini okur.

Play Attention'nin Eğitimsel Temelleri ve Nörogeribildirim Teorisi

Nörogeribildirim teorisi, insan beyninin düzenli beyin dalgaları örüntülerine sahip olduğunu varsayar. Nörogeribildirim uzmanları, düzenli olmayan beyin dalgalarının DEHB, otizim vb. gibi sorunlara sebep olduğunu iddia ederler. Bir nörogeribildirim uzmanı, düzenli beyin dalgası örüntülerine sahip olmayan hastasının beyin dalgalarını düzenlemeye çalışır ve böylece sorunun ortadan kalkacağına inanır. Maalesef bu teori çok basitçedir.

Birincisi, gerçekte tipik bir beyin nasıl olmalı bunu bilmiyoruz. İnsan beyninde bulunan kişililik özellikleri ve bilişsel farklılıkları içeren karmaşayı anlamak için milyonlarca beyin taraması gerekmektedir. Şimdiye kadar, milyonlarca olmasa da 'normal'in ne olduğunu söylemeye yetecek binlerce beyin taraması veritabanına sahibiz.


İkinci olarak, DEHB gibi sorunlarda bulunan farkların sorunun sebebi mi yoksa etkisi mi olduğunu tam olarak bilmiyoruz.

Play Attention, öğrencinin dikkatini görmek için beyin sinyallerini okusa da buradaki asıl amaç değişen beyin dalgalarını görmek değildir. Gözlemlenebilir, performans odaklı sonuçlar, asıl başarmak istediğimiz şeydir. Yani, beyin dalgalarındaki değişimlerle uğraşmak yerine, size ödevinizi bitirmeyi, sosyal olarak gelişmeyi ve organize olmayı, çoklu yönergeleri takip etmeyi ve daha fazlasını öğretiyoruz. Bu sonuçlar, evde, okulda ve işte başarı için son derece önemlidir.

DEHB gibi öğrenme sorunları olan insanların genelde sorunları sadece dikkat azlığı değildir. Genelde, hatırlamaları iyi değildir(kısa süreli hafıza), dikkat dağıtıcıları önemsememeyi başaramazlar(görsel ve işitsel ayırt etme), görevleri bitiremezler(görev zamanı), çok basamaklı yönergeleri takip edemezler(işitsel sıralama), iyi davranamazlar ve daha fazlası. Bunlar öğrenilmesi gereken becerileridir. Play Attention, bunları öğretir.

Birçok nörogeribildirim uzmanı, nörogeribildirim tedavisiyle bu becerilerin öğretilebileceğini savunur. Sağduyu bize, bu becerilerin beyin dalgaları yoluyla beynimize girip yerleşmeyeceğini söyler. Bu beceriler öğrenilmek zorundadır. Yani geribildirim dikkati geliştirebilir ancak işaret edilmesi gereken başka meseleler göz ardı edilmiş olur. Uzmanların sunduğu bu basit yaklaşımlar, nörogeribildirim endüstrisini sınırlı kılmıştır. 40 yıllık geçmişine rağmen ABD'de sadece 6000 civarında nörogeribildirim uzmanı vardır.

Play Attention Eğitimi ve Nörogeribildirim Eğitimi

Size çocuğunuzla evde çalışmayı öğretiyoruz. Eğer bir uzmansanız, danışanınızla çalışmayı öğretebiliriz. Uzmanlarımız, sizin Play Attention'ı doğru kullandığınızdan emin olmak için telefonda 2 saate yakın eğitim vermektedir. İsteğiniz doğrultusunda verilerinizi bile analiz edebiliriz.

Play Attention, öğrenme becerilerini vurgulamak için öğrencinin dikkatini kullanır. Ev ödevlerini ve ofis görevlerini bitirmeyi bile çalışıyoruz. Koç olarak siz, öğrencinize eğlenceli ve ödüllü bir şekilde davranışsal ve bilişsel hedefler koyuyorsunuz. Koç, ayrıca, öğrenilen becerilerin transferi ve genelleştirilmesini de sağlıyor. Merak etmeyin, biz her basamakta size yardım edeceğiz.

Klinik nörogeribildirimde , öğrenci bilgisayardan ve EEG'den aldığı geribildirimle beyin dalgalarını kontrol etmeyi öğrenir. Eğer öğrenci doğru bir beyin dalgası örüntüsü oluşturursa, bilgisayar görsel ya da işitsel pekiştireç verir. Eğer öğrenci doğru beyin dalgası örüntüsünden saparsa bilgisayar doğru beyin dalgasını bulması için komut verir. Amaç, deneme-yanılma yoluyla öğrenciye odaklanmayı öğretmektir. Bu alıştırmanın tekrar edilmesi, beyin dalgalarını normal kabul edilen şekle getirdiği düşünülmektedir. Kalıcı değişimler için çok uzun oturumlar gerekmektedir. Sistematik ve tutarlı alıştırmalarla, seviye seviye daha uzun süreler için odaklanmayla ilgili beyin dalgası örüntüleri sağlanabilir.

Bahsedilen klinik yaklaşımın olumsuz yanı kullanımının zorluğu ve masrafıdır. Klinik EEG cihazı, karmaşık, pahalı ve beyin dalgası örüntülerini değiştirmeye yöneliktir. Beyin dalgalarındaki değişimin, odaklanmayla ilgili becerileri de geliştirdiği düşünülmektedir. Genelde, öğrenciler koçtan bağımsız olarak çalışırlar ve davranışsal rehberlik almazlar. Bu dezavantajlarla birlikte eğitimsel metodolojinin eksikliği ve öğrenilen becerinin günlük hayata transferi ve genelleştirilmesindeki eksiklikler, klinik nörogeribildirimin uzmanlarca kabulunu zorlaştırmış ve alanda sert eleştirilere maruz kalmıştır.

Play Attention, 1996'dan beri kullanılmaktadır. Eğlenceli ve kolay olduğu için halen binlerce evde ve 600'den fazla okulda ve danışmanlık merkezinde kullanılmaktadır. Dikkat eğitimi, öğrenme becerileri ve davranış şekillendirme kombinasyonuyla patent almıştır ve dikkat eğitimi endüstrisinde liderdir. Play Attention'ın eğitsel ve teknik desteği ile mükemmel eğitimiyle ailelere ve uzmanlara başarılı olmaları için gerekli araçları sunar. Desteğimiz ve eğitimimiz, okulda ve iş yerinde çok iyi uygulama imkanı sağlar(transfer ve genelleştirme).

Çocuğuma DEHB tanısı konulmak zorunda mıdır?

Hayır. Play Attention dikkatini geliştirmek isteyen herkes için kullanılabilir.

Çocuğum DEHB ile ilgili ilaç kullanıyorken Play Attention kullanabilir mi?

Play Attention, ilacın öğretemediği becerileri öğreten eğitimsel bir araçtır. İlaç ile ilgili doktorunuzla görüşün.

Play Attention kullanmaya başlayınca, ilaç tedavisini kesebilir miyim?

Sağlıkla ilgili herhangi bir kararı siz ve doktorunuz vermelidir.

Ürünü kullanmada bir risk var mıdır?

Ürünü kullanmada bir telefonda karşılaşabileceğiniz tehlikeden daha büyük bir tehlike yoktur.

Play Attention'ı aşırı kullanma veya istismar etme gibi bir durum var mıdır?

Play Attention'ı aşırı kullanma gibi bir durum mümkün değildir. Ancak güvenlik rehberinde belirtildiği şekilde ürünün kullanılması tavsiye edilir.

Herhangi bir yan etki var mıdır?

Play Attention'ın herhangi bir yan etkisi yoktur.

Play Attention paketinde neler bulunur?

Profesyonel paketi: Yazılım, BodyWave kol cihazı , arayüz kutusu , Bluetooth cihazı , kullanıcı kılavuzu , davranış şekillendirme tabloları, tüm davranış yönetimi malzemeleri, ücretsiz ve teknik destek, telefonda kapsamlı eğitim, ses ve video destekli etkileşimli kılavuz ve sınırsız kullanıcı lisansı.

Ev paketi: Yazılım, BodyWave kol cihazı, arayüz kutusu, Bluetooth cihazı, kullanıcı kılavuzu, davranış şekillendirme tabloları, tüm davranış yönetimi malzemeleri, ücretsiz ve teknik destek, telefonda kapsamlı eğitim, ses ve video destekli etkileşimli kılavuz ve 2 kullanıcı lisansı

Kullanıcı lisansı, programı yasal olarak kullanabilecek kullanıcı sayısını gösterir. Profesyonel pakette sınırsız, ev paketinde 2 kullanıcı lisansı vardır. Ev paketi için daha fazla lisans satın alınabilir.

Nasıl sipariş verebilirim?

05065864454 numaralı telefonunu arayarak telefondan sipariş verebilirsiniz. Sipariş için kredi kartı bilgileriniz talep edilebilir.

Play Attention için ne kadar ödeme yapılır?

Tam özellikle ve profesyonel destekli ev programları,daha az ücretle başlar. Profesyonel bir öğretmen, Play Attention'dan en yüksek verim almanız için size yardım eder.

Esnek fiyatlandırma seçeneklerimiz bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için 0506 5864454 ü arayın. Fiyatlar profesyonel kullanım için ve ev kullanımı için farklıdır.

Yurt dışı satışlarda fiyatlandırma, vergiler, kargo vb. ücretlerden dolayı farklı olabilir.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Play Attention Sistem Gereksinimleri

Windows:

• Windows XP / Windows Vista / Windows 7
• 2 GHz Intel, AMD ya da daha üstü
• 1 GB RAM (en az - eğer RAM paylaşımlıysa daha fazlası)
• 3D ekran kartı 64 MB (en az)
• 400 MB harddiskte serbest alan
• Ses kartı ve hoparlör
• CD-ROM sürücü
• USB girişi
• 2 AA pil (pakete dahil değil)

Mac:

• Macintosh G4, iMac ve OS 10.5 (ve daha sonraki sürümleri)
• Intel CPU
• 1 GB RAM (en az - eğer RAM paylaşımlıysa daha fazlası)
• 3D ekran kartı 64 MB (en az)
• 400 MB harddiskte serbest alan
• Ses kartı ve hoparlör
• CD-ROM sürücü
• USB girişi
• 2 AA pil (pakete dahil değil)

Hızlı İletişim
Numaranızı Bırakın,
Sizi Arayalım
Gizle